“Deuses, tumbas e sabios”

sir-leonard-woolley

Nen é unha obra mestra da disciplina nen tivo a intención de reformular os seus principios e metodoloxía. Sen embargo, poderíase dicir que ningún arqueólogo ou amante da Antigüidade deixa de valorar ou, cando menos, de descoñecer esta obra. A propia autoría, do xornalista alemán C. W. Ceram (1915-1972), anuncia o carácter divulgativo da obra. 

O feito de que non sexa froito do sesudo traballo dun científico como Collin Renfrew ou Bordes non lle resta méritos. É o mesmo autor quen, no prefacio, renuncia a un carácter académico e manifesta o seu obxectivo de facer unha descrición case romántica da Arqueoloxía e os personaxes que, dende Winckelmann, a fixeron posible. Non se debe esquecer que mediando o século XX, cando se publicou (1949), o arqueólogo era concibido por máis dun como un aventureiro e/ou buscatesouros. Ademais, que está moi destinada a lectores novos que se poidan plantexar a que puidera ser a súa futura profesión. No prefacio tamén, idea Deuses, tumbas e sabios como un Cazadores de Microbios da Arqueoloxía. Neste, o médico Paul Kruyf describira de xeito novelesco o proceso bacteriolóxico, para sopresa dos seus colegas de especialidade.

Divide a obra en cinco Libros: o Libro das Estatuas, o das Pirámides, o das Torres, o das Escaleiras e un sobre os libros de historia de arqueoloxía que aínda non se poden escribir; os catro primeiros dedicados, cada un, a unha das grandes civilizacións históricas. Por lóxica, embarcariamonos na lectura a partir do primeiro Libro das Estatuas. Pero Ceram, oportunamente, recoméndanos inaugurar a lectura co segundo, o Libro das Pirámides, a fin de que a breve biografía de François Champollion abra ao lector as portas da Antigüidade. Xa non é só interesante pola súa fundamental aportación á historia da arqueoloxía e á da Antigüidade coma tal: o desciframento da escritura xeroglífica exipicia a partir da Pedra de Rossetta e conseguinte nacemento da Exiptoloxía, senón que os trepidantes acontecementos que marcaron a súa carreira son dignos dun bo filme.

Dende o mesmo momento do seu nacemento, descríbenos a Champollion como un home predestinado a redescubrir a historia do Antigo Exipto. Fálasenos dun neno prodixio que con sete anos xa era capaz de falar unhas dez linguas, varias delas mortas. A propósito da pedra Rossetta, que está transcribe a partir dun gravado, relatanos a súa perda polos franceses nunha batalla naval contra os ingleses no Nilo e a súa cesión (gardada no Museo Británico). Enmarca, apropiadamente, a vida do erudito francés na convulsa Francia das primeiras décadas do século XIX. De feito, chega a ter que fuxir in extremis, cos escritos na man, do seu estudo de Lyon durante a revolución de 1831. Así e todo, non é ata os trinta e poucos anos cando viaxa, nunha misión, a Exipto, para poder levar á práctica os seus coñecementos de tradutor . O seu traballo foi esencial para poder identificar e datar varios templos e tumbas do Val dos Reis. Aínda que a labor puramente arqueolóxica xa lla lega, moito despois, ao británico Howard Carter, quen excava minuciosamente na década de 1920 a tumba do faraón Tutankamón, con case máis interese en ubicar espacialmente todos os obxectos e elementos da cámara antes ca momia en si.

A través das distintas figuras, profesionais ou amateurs segundo o momento, vai trazando unha dinámica historia da arqueoloxía que se fai en cada época e as circunstancias en que se desenvolve. Algún galego ou asturiano poderíase sentir identificado coa aficción de Winckelmann por explorar os túmulos da Idade do Ferro da súa Pomerania natal, pese os máis de trescentos anos de diferenza. Non deixa de enmarcar apropiadamente cada biografía no seu correspondente período histórico. Así, Winckelmann é chamado polo rei de Nápoles, o noso futuro Carlos III, para que dirixa a excavación das fortuitamente achadas Pompeia e Herculano. Estas supoñen, en calquera caso, un grande avance no coñecemento da arte da antiga Roma e, parcialmente, da súa cultura, porque o proxecto está marcado pola perspectiva de historiador da Arte de Winckelmann e a súa vontade, xunto coa do rei, de concederlle o a maior valor ás obras fermosas (esculturas, obxectos de ouro..).

As reseñas de Émile Botta e Henry Rowlinson, descodificador da inscrición de Behistún, son unha auténtica descrición do imperialismo e da diplomacia decimonónica europea en Oriente Próximo. Os mesmos estudosos son un diplomático francés e un oficial do exército británico, respectivamente, no Imperio Otomano. O segundo débese enfrontar ás ambicións do gobernador da rexión, que quere quedar con parte dos froitos da investigación. Vese tamén o incipiente rexeitamento por parte da poboación iraquía do dominio turco. En ambos os dous casos, estamos ante dous aficcionados que, debido á súa habilidade, tesón e influencias, son quen de facer importantes descubrimentos. Émile Botta, como cónsul francés en Mosul, descobre as ruínas do palacio de Sargón II en Jorsabad, aínda que morrerá pensando que era a bíblica Nínive. Rowlison, pola súa parte, descifra o alfabeto cuneiforme comparando o elamita, persa e babilonio da inscrición triligüe de Behistún. Robert Koldewey xa levaría a cabo unha arqueoloxía máis minuciosa, co apoio de institucións públicas alemás, aínda que non exento do perigo que supoñían os bandoleiros do deserto e, de feito, vese obrigado a contar coa protección dunha tribo de beduínos. Pecharía o ciclo de “grandes descubrimentos” mesopotámicos Sir Leonard Woolley, británico que, en certa medida, demostraría o transfondo histórico da Biblia, ao achar que os estatos máis antigos de Ur foran asolagados por unha crecida do río Éufrates.

No ámbito da Antiga Grecia e do Mediterráneo oriental, Schliemann marca un antes e un despois no estudo das orixes da civilización helena. A súa formación, como a da maioría dos que Ceram sinala como “construtores” da disciplina, e os seus métodos diverxen moitos dos dun arqueólogo dos nosos días. As súas lecturas de infancia e xuventude da Ilíada e da Odisea así como a súa extraordinaria capacidade autodidacta coas linguas conducírono, unha vez forxada unha cuantiosa fortuna, a excavar as cidades de Troya e, posteriormente Micenas. A súa falta de métodos de datación precisos e a atención excesiva que lle brindou a Homero levárono a obviar estratos anteriores, ao da destrución da lexendaria cidade polos gregos. Finalmente, atopou un nivel de “destrución”, con murallas derruídas, que posteriores estudos determinaron que a época indicada pola Ilíada estaría nun estrato aínda máis antigo. Despois, cando as autoridades otomanas lle prohibiron proseguir coa excavación, continuou a súa busca de “lugares homéricos” nas ruínas de Micenas e achou os dous conxuntos de tumbas: A e B, cruciais para o estudo posterior.

O Libro das Escaleiras introdúcenos nun mundo máis alleo para a meirande parte dos lectores (fundamentalmente para os europeos): as civilizacións precolombinas de América Central e do Sur. Contrasta a puxante Cristiandade occidental, representada polos exploradores españois, coas culturas urbanas azteca e maya. Estas dúas destácanse como as supervivintes dun sistema económico centralizado, en torno aos templos (non moi distinta das que se deron no seu momento no Crecente Fértil) que se atopan de bruces cos “adiantados” dun mundo descoñecido. Os maias son unha cultura propiamente histórica, coa súa escrita, pero, contraditoriamente, os seus métodos de explotación da terra son neolíticos, xa que descoñecen os metais e recurren á pedra pulimentada. Así, no chamado Período Novo Maia, fúndanse novas cidades no Iucatán, máis ao norte da rexión orixinal (Guatemala, Honduras). Pese ao avanzado estadio tecnolóxico (técnicas de irrigación), cultural (astronomía, xerarquización social..)e urbano, onde a cidade ten un papel mesmo maior que na Europa occidental coetánea, en que se atopan, maias e aztecas non son quen de facerlle fronte a ofensiva española, que se ben nun primeiro momento deu atisbos de conciliación cos indíxenas, logo derivou, a partir da Noche Triste de Tenochitchlán, no sometemento total aos conquistadores (as frechas de cuarcita fronte ao ferro e o fogo español). Máis adiante individualízanse os estudos sobre as dúas consabidas culturas maia e azteca, aínda que se destaca que a primeira é bastante máis antiga (remóntase ao 2000 a.C.), e as máis antigas e descoñecidas olmeca e tolteca, sobre cuxos alicerces se “ergue” a civilización dos maias.

Ante todo, Ceram trae a colación as aventuras e desventuras de Winckelmann, Champollion, Howard Carter ou Botta, alén de establecelos como fases da historia da arqueoloxía, co fin de aproximarnos ao contexto sociocultural e á idiosincrasia e ao xeito en que se concibe e aborda a labor arqueolóxica en cada período, sen deixar de referir a situación e os acontecementos relevantes. Independentemente de que non sexa un manual co que especializarse, achega uns coñecementos fundamentais ao que se estea iniciando na materia. Ademais, a súa lectura é tan entretida que nen dará o tempo ao lector de abstraerse noutros pensamentos. Paga a pena, sobre se estades interesados en calquera aspecto da arqueoloxía e/ou a historia antiga, reservarlle un lugar no voso estante.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Ir a la barra de herramientas